LEVORUKOST


Tato stránka je věnována levákům a všem, kteří se zajímají o jejich problémy i o otázky související
s převáděním na pravou ruku.

Po celý rok 2017 mohli čeští i slovenští leváci slavit jedno kulaté výročí. Dne 10. února 2017 totiž uplynulo právě 50 let od oficiálního uznání existence leváků tehdejším ministerstvem školství. V tento den vyšel ministerský věstník, který všem školám nařizoval, aby braly na levoruké žáky zřetel, aby učitelé a vychovatelé„cílevědomě podporovali přednostní používání vedoucí levé ruky při všech činnostech“, aby zvláštní pozornost věnovali žákům, „kteří byli již přecvičeni na ruku pravou a v důsledku toho byl u nich prokazatelně narušen zdravý vývoj“. Komentář pamětníka a jednoho z iniciátorů tohoto ministerského výnosu Františka Synka, logopeda a vysokoškolského pedagoga, který právě v roce 2017 oslavil 101. narozeniny, si můžete přečíst na této stránce.Odpovědi na některé otázky týkající se leváctví najdete na této stránce.

Kniha Záhady levorukosti, kterou pro nakladatelství Horizont napsal na základě svých bohatých celoživotních zkušeností známý logoped a pedagog František Synek, je do dnešního dne na našem knižním trhu v podstatě jedinou ucelenou prací, která se zabývá problematikou leváctví a důsledky převádění dětí na používání pravé ruky. Je určena rodičům, pedagogům, a samozřejmě levákům i všem, kteří v mládí možná levorukými byli, ale rodiče nebo vychovatelé či učitelé je, ať už vědomě nebo neuvědoměle, převedli k používání pravé ruky. Pokud vaše děti nebo vy sami trpíte nebo jste trpěli v anotaci uvedenými problémy, pak za to může pravděpodobně právě tato změna směrovosti.
Na této adrese najdete výběrovou bibliografii článků a statí, které se týkají problému funkční strannosti.

© František Synek


Zpět na začátek strany


© 1998–2020


KONTAKTY
PhDr. Lubomír Synek
Žandovská 306
190 00 Praha 9
E-mail: archart@archart.cz
Tel. 286 881 187, 603 717 143