Bibliografie


Bibliografie některých článků a statí zabývajících se problémem funkční strannosti,
jejichž autorem je František Synek


Projevy dyslexie a dysgrafie u žáků zvláštní školy.
In: Československá logopedie, SPN, Praha 1956.

Úchylky ve výchovně vzdělávacím procesu pod zorným úhlem laterality.
In: Defektologická konference v Praze, Praha 1958.

Vyšetření laterality u 78 párů dvojčat.
In: Defektologická konference v Praze, Praha 1958.

Alalie a lateralita.
In: Alalie. SPN, Praha 1958.

Poruchy řeči u dvojčat.
In: Dyslalie. Praha 1960.

Logopedie ve zvláštní škole.
In: Logopedie ve výchově a vzdělávání, 1961.

Pracovní vyučování a lateralita.
In: Pracovní výchova defektních dětí, 1963.

Směrovost ve sdělovacím procesu.
In: Z teorie i praxe defektologie, 1966.

Směrovost, lateralita, řeč a školní prospěch u dětí.
In: Logopedický zborník 1. KÚNZ, Košice 1972.

Psaní u levorukých dětí a jeho problémy.
In: Logopedický zborník 2–3. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1974.

Poruchy čtení z hlediska logopéda.
In: Logopedický zborník 6. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1978.

Problémy koktavosti a „Věra“ E. Veselého.
In: Logopedický zborník 4–5. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1976.

Dyslexie a elementární vzdělávání.
In: Logopedický zborník 7. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1984.

Vizualizace a lateralizace ve vzdělávání.
In: Tyflologické listy (příloha časopisu ZORA), 1/1979 a 1/1980.

Podrobnější informace najdete v knize Františka Synka Záhady levorukosti.


Zpět na začátek strany


© 1998–2020


KONTAKTY
PhDr. Lubomír Synek
Žandovská 306
190 00 Praha 9
E-mail: archart@archart.cz
Tel. 286 881 187, 603 717 143