DTP a grafické studio


Zpracujeme jakoukoli tiskovinu z dodaných textů, obrázků a grafického návrhu od sazby přes reprodukce až k hotovým souborům pro tisk.

Pokud nemáte vlastní grafický návrh, připravíme pro vás profesionální layout knih, prospektů, katalogů, pohlednic i jiných materiálů.

Můžeme vám také vše vytisknout – ofsetem nebo v případě malých nákladů (do 500 ks) i digitálně; viz stránky vydavatelství.

 © 1998–2020


KONTAKTY
PhDr. Lubomír Synek
Žandovská 306
190 00 Praha 9
E-mail: archart@archart.cz
Tel. 286 881 187, 603 717 143