FOTOGRAFICKÁ AGENTURA
NAKLADATELSTVÍ
VYDAVATELSTVÍ
DTP A GRAFICKÉ STUDIO 
Levákům
 


Tato stránka je věnována levákům a všem, kteří se zajímají o jejich problémy i o otázky související s převáděním
na pravou ruku.

Celý rok 2017 mohou čeští i slovenští leváci slavit jedno kulaté výročí. Dne , 10. února 2017 totiž uplynulo právě 50 let od oficiálního uznání existence leváků tehdejším ministerstvem školství. V tento den totiž vyšel ministerský věstník, který všem školám nařizoval, aby braly na levoruké žáky zřetel, aby učitelé a vychovatelé „cílevědomě podporovali přednostní používání vedoucí levé ruky při všech činnostech“, aby zvláštní pozornost věnovali žákům, „kteří byli již přecvičeni na ruku pravou a v důsledku toho byl u nich prokazatelně narušen zdravý vývoj“. Komentář pamětníka a jednoho z iniciátorů tohoto ministerského výnosu Františka Synka, logopeda a vysokoškolského pedagoga, který právě v roce 2017 oslavil již 101. narozeniny, si můžete přečíst na této stránce.Odpovědi na některé otázky týkající se leváctví najdete na této stránce.

Kniha Záhady levorukosti, kterou pro nakladatelství Horizont napsal na základě svých bohatých celoživotních zkušeností známý logoped a pedagog František Synek, je do dnešního dne na našem knižním trhu v podstatě jedinou ucelenou prací, která se zabývá problematikou leváctví a důsledky převádění dětí na používání pravé ruky. Na této adrese najdete výběrovou bibliografii článků a statí, které se týkají problému funkční strannosti.

Zpět na začátek stranyZáhady levorukosti

Máte-li zájem o podrobnější charakteristiku knihy, klikněte prosím na její obrázek nebo název.

Tato kniha je určena rodičům, pedagogům, a samozřejmě levákům i všem, kteří v mládí možná levorukými byli, ale rodiče nebo vychovatelé či učitelé je, ať už vědomě nebo neuvědoměle, převedli k používání pravé ruky. Pokud vaše děti nebo vy sami trpíte nebo jste trpěli v anotaci uvedenými problémy, pak za to může pravděpodobně právě tato změna směrovosti.

Chcete-li si knihu zakoupit a váš knihkupec ji nemá na skladě, přejděte prosím na tento objednávkový formulář. Velmi rádi vám ji zašleme. Knihkupci pak mohou knihu objednávat na této stránce.

Zpět na začátek strany

 

Synek, F.: Záhady levorukosti

O tom, zda vrozeně levoruké děti předstihnou ve svém vývoji děti pravoruké nebo zda budou uváděny do nejistot a zmatků, totiž rozhoduje především výchova v rodině a ve škole. Tyto nejistoty a zmatky mohou být zdravotní (nervozita, pomočování), citové (autismus, výbušnost, úzkost), pohybové (dyspraxie, dysgrafie), řečově pohybové (alalie, mutismus, zajíkavost, patlavost), i vzdělávací (dyslexie, dyskalkulie). Vědomým i neuvědomělým potlačováním vrozené strannosti u dítěte mohou být vyvolány také nedostatky sluchové (nesoustředěnost, "nepozornost")
a zrakové (tupozrakost, šilhavost).

Ukázka z knihy

Doporučená cena Kč 39,-

Zpět na začátek strany

 

Ukázka z knihy Záhady levorukosti
(z kapitoly "Jednosměrnost řeči")

V padesátých letech k nám byl přenesen a nadměrně se rozmohl kult "lehké dětské encefalopatie" (LDE), jakéhosi nepatrného poškození kdesi v mozku, které je sice neurologicky nezjistitelné, ale zato může jedince poznamenat nejrůznějšími a bohužel trvalými důsledky. Bylo to období, kdy se pedagogika u nás začala vzdávat svých vědeckých – a v důsledku toho postupně i praktických – pozic, kdy Komenského myšlenky začaly být důsledně vytlačovány z našich škol. Na přelomu padesátých a šedesátých let se prokázal, že učení o LDE je neudržitelné; nově prosazovaný název "minimální mozková dysfunkce" byl mnohem přijatelnější. Bohužel ani tato úprava nemohla objasnit skutečné příčiny změn, poruch a odychlek při chování, učení a jednání dětí. Stoupenci původního kultu LDE nadále věřili, že LMD – "lehká mozková dysfunkce" – je vyvolávána jen a pouze neprokázaným záhadným drobounkým poraněním mozku.

Naše zkušenosti byly poněkud jiné a při důsledném rozboru všech zjištěných údajů se téměř vždy prokázaly přinejmenším "nenásilné" tlaky výchovného prostředí na vytváření určitých pohybových dovedností ve smyslu pravorukosti. A právě toto poznání nám nejednou umožnilo najít východiska pro další úspěšnější vývoj postižených funkcí; nešlo o pomoc léčebnou či nápravnou, ale především o uvědomělé působení výchovné.

Zpět na začátek strany

Pokud vás zajímá problematika výchovného ovlivňování řeči, praktické otázky logopedie, příprava dětí na čtení atp., čtěte prosím dále na této stránce.