FOTOGRAFICKÁ AGENTURA
NAKLADATELSTVÍ
VYDAVATELSTVÍ
DTP A GRAFICKÉ STUDIO 
Fotografům, organizátorům fotografických akcí
 


Jedním z cílů webových stránek fotomonitor.info, které provozujeme, je monitorovat profesionální českou fotografickou scénu, a to nejen s ohledem například na autorskoprávní problematiku, ale také na další praktické otázky, s nimiž přichází do styku každý, kdo se fotografii jako profesi věnuje, i přinášet aktuální zahraniční informace a zkušenosti z této oblasti.

Součástí tohoto portálu se stala také databáze fotografických výstav, kterou jsme dlouhá léta vedli právě na tomto místě. Autoři i pořadatelé výstav tak mají i nadále možnost prezentovat fotografické veřejnosti základní informace o aktuálních i chystaných akcích, tentokrát již na zcela samostatném oborovém portálu, který se nepochybně stane cílem mnohem většího počtu zájemců o fotografii.

Pořádáte-li fotografickou soutěž určenou také profesionálním fotografům, velmi rádi na stránkách fotomonitor.info zveřejníme její propozice. Samozřejmě přivítáme i jakékoli další informace týkající se oblasti profesionální fotografie, o kterých se domníváte, že by mohly širokou fotografickou obec zaujmout. Potřebné informace nám můžete sdělit prostřednictvím kontaktního formuláře, který na zmíněném webu najdete, případně e-mailem, nebo vyplněním tohoto formuláře.

Za spolupráci při vytváření internetového portálu fotomonitor.info předem děkujeme.

Zpět na začátek strany