FOTOGRAFICKÁ AGENTURA
NAKLADATELSTVÍ
VYDAVATELSTVÍ
DTP A GRAFICKÉ STUDIO 
DTP a grafické studio
 


Zpracujeme jakoukoli tiskovinu z dodaných textů, obrázků a grafického návrhu od sazby přes reprodukce až k hotovým souborům pro tisk.

Pokud nemáte vlastní grafický návrh, připravíme pro vás profesionální layout knih, prospektů, katalogů, pohlednic i jiných materiálů.

Můžeme vám také vše vytisknout – ofsetem nebo v případě malých nákladů (do 500 ks) i digitálně; viz stránky vydavatelství.

Jako ukázku naší práce zde uvádíme prezentační folder a prospekt pražského hotelu Holiday Inn.


Titulní strana folderu A4


Ukázky vnitřních stran brožury, která je součástí folderu


Prospekt hotelu

Pro kontakt prosím využijte tento formulář.

Zpět na začátek strany