FOTOGRAFICKÁ AGENTURA
NAKLADATELSTVÍ
VYDAVATELSTVÍ
DTP A GRAFICKÉ STUDIO 
Říkáme si s dětmi
 


Objednávkový formulář našich knížek najdete zde.

Tato knížka seznamuje rodiče a učitelky předškolních zařízení s praktickými otázkami výchovy jazyka a řeči
u malých dětí. Jsou v ní zastoupeny čtyři skupiny říkánek
a veršovánek: verše spojované s jednoduchými řízenými pohyby dětských ruček, nohou i celého těla; verše podněcující dobrou výslovnost a sluchovou pozornost (fonematické vnímání); verše rozvíjející obratnost rukou (hry s prsty); verše podněcující grafickou činnost dětí (vytváření jednoduchých kreseb).

Objednat

Ukázka z knihy Říkáme si s dětmi
(z doprovodného textu určeného rodičům a vychovatelům)

Jazyk a řeč jsou funkce, které si slyšící dítě, žijící v dobrém prostředí, zpravidla v dostatečné míře osvojí hned v prvních letech života. Tyto funkce, pokud se soustavně rozvíjejí, kladně ovlivňují rozvoj pozornosti, verbální paměti, verbálního myšlení – a tím usnadňují následné vzdělávání a umožňují společenské soužití v rodině a ve společnosti. Naopak neúplný nebo nesprávný vývoj jazyka u dítěte mívá neblahé důsledky pro jeho společenské zařazení a uplatnění. Bohatost a rozvinutost jazyka zajišťuje především rodina. Dítě má kolem sebe slyšet řeč jednoduchou a věcnou, to znamená srozumitelnou, informačně i citově bohatou, klidnou a uvolněnou – a přirozeně i správně vyslovovanou. „Rádobydětsky“ nebo zdětinštěle šišlavá, patlavá a brebtavá řeč dospělých znesnadňuje ovládnutí jazyka a zbytečně zdržuje i komplikuje vývoj vlastní řeči, a tím i dalších důležitých psychických funkcí u dítěte. Jazyk a řeč dítěte se snáze a lépe rozvíjejí v prostředí, kde si dospělí najdou dost času na hry a rozhovory s dítětem, i když dítě s nimi komunikuje zprvu pouze neverbálně. rozhodně nezáleží na tom, že dítě ihned nechápe význam jednotlivých slov a frází, že ještě nepřijímá informaci obsahovou, intelektuální. Avšak nepochybně vyciťuje smysl těchto verbálních her, zejména těch, které jsou spojeny s laskavými dotyky a jemnými spolupohyby: „Jsme tvoji – patříš k nám – máme tě rádi...“

Zajímáte-li se o logopedii hlouběji a není-li vám lhostejný dnešní velmi neuspokojivý stav v oblasti vývoje řeči u dětí, můžete další informace
o historii logopedie a příčinách současné situace najít v odborném článku na této stránce. Logopedické prevenci je pak věnována stať, umístěná na této adrese.

Zpět na začátek strany                                                  Zpět na přehled knih