FOTOGRAFICKÁ AGENTURA
NAKLADATELSTVÍ
VYDAVATELSTVÍ
DTP A GRAFICKÉ STUDIO 
Hlasy a hlásky
 


Objednávkový formulář našich knížek najdete zde.

Stostránková knížka, rovněž s ilustracemi Jolanty Lyskové, je původní metodickou pomůckou, která naznačuje přirozené výchovné postupy při podněcování, rozvíjení a usměrňování vývoje řeči od prvních let života dětí. Přináší řadu nových logopedických rýmovaček a říkanek roztříděných do pěti okruhů podle jednotlivých hláskových skupin. Může dobře posloužit učitelkám mateřských škol, výchovným pracovnicím v jeslích i rodičům dětí.

Objednat

Ukázka z knihy Hlasy a hlásky
(z doprovodného textu určeného rodičům a vychovatelům)

Řeč se nerozvíjí u všech dětí stejným tempem a ve stejnou dobu. Je dobré si občas připomenout zkušenosti a poznatky vynikajícího pedagoga a pozorovatele J. J. Rousseaua:
1. Nadměrný spěch, snaha urychlit vývoj, nebývá ve výchově dobrým pomocníkem – spíš naopak někdy vývoj zdržuje; je zbytečné vyžadovat na dítěti výkony, které jsou "dnes" nad jeho síly a ke kterým "zítra" samo a snadno dospěje.
2. Je nebezpečné výchovně zasahovat do přirozeně se rozvíjející souhry a spolupráce rukou a vědomě – i když "nenásilně" – usměrňovat dítě k přednostnímu užívání určité – obvykle pravé – ruky. Jestliže je přirozená souhra rukou jakkoli narušena, ovlivňuje se tím v nepříznivém smyslu mimo jiné i obratnost jazyka. Klidné a uvolněné dítě se lépe soustřeďuje, s větším zájmem sleduje mimické a artikulační pohyby zpívající nebo hovořící matky a snaží se již v období žvatlání tyto pohyby napodobovat. Toto hravé napodobování je velmi důležitým pomocníkem při výchovném ovlivňování artikulačních a řečových dovedností dítěte. Výchova řeči by se měla vyvarovat všech vnějších zásahů pomocí špátlí, sondiček či hmatů (vytahování tváří apod.), které deformují polohu jazyka a často vedou k nepřirozeným grimasám. Některé hlásky jsou pozorovatelné zrakem, pokud dospělý mluví volně a přirozeně i správně. Zraková kontrola je možná např. u hlásek Pé, Bé, eM, také u eF a Vé. Některé hlásky však jsou více nebo méně vytvářeny skrytě, uvnitř úst; tady přebírá rozhodující úlohu slyšení zaměřené na zvukové kvality hlásek. Toto "fonematické vnímání" je pro dobré ovládnutí správné řeči nezbytné.

Zajímáte-li se o logopedii hlouběji a není-li vám lhostejný dnešní velmi neuspokojivý stav v oblasti vývoje řeči u dětí, můžete další informace
o historii logopedie a příčinách současné situace najít v odborném článku na této stránce. Logopedické prevenci je pak věnována stať, umístěná na této adrese.

Zpět na začátek strany                                                  Zpět na přehled knih