FOTOGRAFICKÁ AGENTURA
NAKLADATELSTVÍ
VYDAVATELSTVÍ
DTP A GRAFICKÉ STUDIO 
Čí jsou písmena
 


Objednávkový formulář našich knížek najdete zde.

Kniha s milými ilustracemi Jolanty Lyskové pomáhá dětem vykročit hravým způsobem ve správném směru k dovednosti čtení za pomoci rodičů nebo vychovatelů, kteří na závěrečných stránkách "pro dospělé" mohou získat potřebné informace o zákonitostech počátečního čtení, o podmínkách a některých překážkách i o metodách čtení. Pro děti, které jsou na tuto nezbytnou dovednost dobře připraveny, i pro děti, které si osvojily hru s vlastním písmenem a jménem nebo i s písmeny a jmény svých blízkých, je ovládnutí čtení
v podstatě hrou.

Objednat

Podrobnější charakteristika knihy Čí jsou písmena

Kdy se děti učí číst? – Když jsou na čtení připraveny. A kdy jsou děti na čtení připraveny? Připravenost na čtení je obvykle vrcholem celkové připravenosti na školní vzdělávání. Tato připravenost předpokládá úspěšný vývoj pohybový
a řečový, ovládnutí alespoň jednoduché kresby, zájem
o dětské knihy a předčítání z nich, zájem o běžné literní poznatky spojené se čtením (stránka, tisk, nadpis, řádka, odstavec, písmeno, mezera, slovo, věta aj.), zájem
o dopisování s přáteli rodiny i o vlastní "podpis" v podobě nakresleného písmene a později skupinky písmen – celého jména... Vyučování čtení je záležitostí školskou; ovšem do školy by měly přicházet děti pro tuto dovednost dobře připravené. Dítě si uvědomuje nejen to, že určité písmeno někomu patří a že má svoje jméno, ale poznává také, že každé písmeno má svůj typický "hlásek", který je někdy jasný, ale často bývá skrytý, protože je přehlušený. Dobře připravené děti také poznávají skupinu písmen, která představuje jejich jméno, a umějí ji napodobovat ("podpis"). Své jméno poznávají jako celek; každá snaha po hláskování je nebezpečná pro další vývoj dovednosti čtení. Knížka je určena dětem přemýšlivých rodičů, kteří se chtějí seznámit
s případnými překážkami, které by mohly vést k selhání
a školské neúspěšnosti.

Zpět na začátek strany                                      Zpět na přehled knih